Oliver (2000)

Op een dag vraagt het weesjongetje Oliver aan Meneer Bumble of hij nog meer mag eten. Meneer Bumble wordt woedend en hij verkoopt Oliver aan de begrafenisondernemer Sowerberry. Oliver wordt daar erg slecht behandeld en hij besluit weg te lopen.
Oliver gaat naar Londen. Al snel loopt hij Dodger tegen het lijf. Dodger hoort bij de beruchte zakkenrollersbende die onder leiding staat van Fagin. Oliver sluit zich bij de bende aan, waartoe ook Nancy behoort. Haar vriend is de gemene Bill Sikes. Tijdens het stelen wordt Oliver aangezien voor een andere dief en hij wordt gearresteerd. Als blijkt dat het een vergissing was, neemt meneer Brownlow hem mee naar huis.
Fagin en Bill Sikes zijn bang dat Oliver uit de school zal klappen en zij bevelen Nancy ervoor te zorgen dat Oliver terugkomt. Nancy is vastbesloten Oliver aan een betere toekomst te helpen, maar wil tegelijkertijd trouw blijven aan Bill. Ze maakt een afspraak met meneer Brownlow. Als Bill hierachter komt, vermoordt hij haar. Even later wordt hij zelf door de politie vermoord. Oliver blijft nu voorgoed bij meneer Brownlow.