Sound of Music (2001)

De postulante Maria Rainer wordt als gouvernante door Moeder Overste naar het huis van kapitein Georg von Trapp en zijn zeven kinderen gestuurd. De kapitein is weduwnaar en voedt zijn kinderen op met militaire discipline. Maria verovert al snel de harten van de kinderen en zij brengt muziek in het huis..
Langzaam maar zeker verliest ook de kapitein zijn hart aan haar Maria. Als Maria merkt dat de kapitein verliefd op haar is en dat zij ook gevoelens voor hem koestert, keert zij terug naar het klooster. Moeder Overste maakt haar duidelijk dat ze haar problemen en gevoelens niet mag ontlopen en stuurt Maria terug. De kapitein en Maria trouwen snel daarna, tot grote vreugde van de kinderen.
De kapitein wordt echter opgeroepen zich te melden bij de marine, maar hij besluit zichzelf en zijn gezin in veiligheid te brengen. De familie vlucht met behulp van Moeder Overste over de bergen.