• Jos Kroon
  • Liza Kobussen
  • Jona Kleine Schaars
  • Hans Nijs (fotograaf)

Lijkt u het wat om werkzaam te zijn binnen de commissie PR, neem contact op met Jos Kroon. De werkzaamheden gebeuren in onderling overleg. Persberichten maken, verslaglegging, netwerkopbouw, etc. zijn een aantal activiteiten die we voor onze rekening nemen.
We zijn nog op zoek naar een websitebeheerder!!