PR

 

  • Hans Nijs (fotograaf)
  • Jos Kroon
  • Jona Kleine Schaars

Lijkt u het wat om werkzaam te zijn binnen de PR Groep, neem contact op met Jos Kroon. De werkzaamheden gebeuren in onderling overleg. Persberichten maken, verslaglegging, netwerkopbouw, etc. zijn een aantal activiteiten die we voor onze rekening nemen.